برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

مجازی در خدمتیم
برنامه هفتگی کانون فرهنگی نور

------------------------------------

پنجشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱

------------------------------------

بصورت برخط ولی زنده و از طریق یوتیوب، در خدمتتون هستیم ☺️

برنامه کودکان ۱۹:۳۵
اذان و مناجات ۲۱:۱۳


سخنرانی سرکارخانم اسلامی در زمینه خرید و فروش مسکن ۲۱:۳۰


همنوایی دعای کمیل ۲۲:۱۵

راستی فراموش نکنید! سئوالات خودتون در مورد موضوع سخنرانی این هفته رو در بخش کامنت ها بنویسید تا از خانم اسلامی بپرسیم☺️

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه