پرداخت فطریه

 ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه ضیافت الهی و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر یادآوری می نماید که پرداخت زکات فطره برکلیه مسلمانان مستطیع واجب می باشد. بدین منظور هر مسلمان می بایستی برای خود و افراد تحت تکفل خویش - با احتساب 3 کیلوگرم از غذایی که  بطور معمول صرف می نماید - زکات مذکور را محاسبه  نموده و مواد غذایی مورد نظر را عیناً و یا وجه آنرا به فقیر یا مسکین ترجیحاً مسلمان شیعه پرداخت نماید.  

میزان فطریه در سالجاری برای هر نفربراساس نرخ رایج نان حداقل معادل 8 دلار می باشد.

از آنجا که بنا بر نظر مراجع تقلید، ارسال  فطریه به سایر مناطق - در صورت عدم وجود یا شناخت فقیر در محل اقامت پرداخت کننده - مجازمی باشد، این کانون آمادگی دارد تا وجوه فطریه عزیزان را جمع آوری نموده و آنرا بطورکامل به ایران ارسال نماید تا تحت نظارت معتمدین مورد وثوق محلی در جهت رفع نیازهای ضروری آسیب دیدگان زلزله (مصارف شخصی) در استان آذربایجان شرقی بکار گرفته شود. برای این منظور می توانید وجوه فطریه خود را با استفاده از لینک زیر پرداخت نمایید‫.‬

پس از انتخاب سادات یا غیر سادات بر روی دکمه add to cart کلیک نموده و در صفحه ای که باز می شود تعداد افراد را انتخاب کنید.


سادات یا غیر سادات؟


 در صورت تمایل به پرداخت کمکهای نقدی به صفحه ای که برای این منظور در نظر گرفته شده مراجعه نمایید‫.‬

برای انتخاب گزینه ی مناسب (سادات یا غیر سادات)، ملاک شخص پرداخت کننده می باشد. بدین صورت که اگر شخص پرداخت کننده سید باشد باید فطریه ی خود را به سادات بپردازد ولو اینکه افراد تحت تکفل او ازغیر سادات نیز باشد. به همین صورت اگر شخص پرداخت کننده از غیر سادات باشد بایستی فطریه ی خود را به غیر سادات اختصاص دهد ولو اینکه از افراد تحت تکفل او کسی از سادات نیز باشد.

پیوستن به خبرنامه