کمک به زلزله زدگان استان بوشهر

BoushehrEQ

دوستان گرامی

با سلام، همان گونه که اطلاع دارید زلزله ای نسبتاً شدید در وطن عزیزمان - خطه دلاور مردمان دشتی دراستان بوشهر - به وقوع پیوسته که جمع کثیری از هموطنانمان را به کام مرگ کشیده و جمع افزون تری را داغدار فقدان عزیزان خویش ساخته است. بدینوسیله مراتب تسلیت خویش را بابت مصیبت بزرگ وارده تقدیم نموده و از خداوند متعال آمرزش ارواح جان باختگان و خویشتنداری بازماندگان را مسئلت می نماییم.

مزید بر آن، از آنجا که تعداد قابل توجهی از مردم کشورمان در مناطق زلزله زده نیازمند کمک های فوری انساندوستانه سایرهموطنان خود در سرتاسر گیتی هستند، کانون فرهنگی نور بنابر سنت دیرین در نظر دارد تا با بسیج امکانات خویش و دعوت از هموطنان، کمک های مالی آنان را جمع آوری نموده و آنها را بطور مستقیم از طریق معتمدین مورد وثوق محلی در اختیار آسیب دیدگان این واقعه قرار دهد.

شما می توانید با مراجعه به لینک زیر کمک های نقدی خویش را به حساب ویژه ای که بدین منظور در کانون گشایش یافته است واریز فرموده و در این امر خداپسندانه مشارکت نمایید:


میزان کمکها تاکنون:

2585$با تشکر

کانون فرهنگی نور

پیوستن به خبرنامه