میلاد نور و جشن نیمه شعبان

yasahebalzaman

هر سال نیمه شعبان با هاله ای از غم و شادی فرا می رسد . شادی میلاد او که بهار دلهاست با غم فراق او در هم می آمیزد و دوستدارانش را امیدی دوباره می بخشد امید واژه ای که دوستداران منتظر را زنده نگه می دارد تا بال در بال یکدیگر چونان کبوترانی سپید بر بام هر خانه بنشینند و مژده ی آمدنش، میلادش، را بدهند...

 و اینک کبوتری سپید با شاخه ای گل دردهان به دیدار شما دوستان آمده است و چند لحظه ای میهمان شماست.گل دوستی او را که این کبوتر برایتان آورده است در قلب هایتان بکارید و هر روز آبیاری اش کنید و این کبوتر سپید را بعد از این که مهمان شما شد به خانه دوستانتان نیز بفرستید تا آنها هم شاخه ای گل بگیرند و دل هایشان را بهاری کنند .
___________________________________________________________
 
زمان :  شنبه، 22 جون، ساعت 6:30 عصر     
 

مکان:  McGill University (MNI), Jeanne Timmins Amphitheater

  

3801 University Street, Montreal, QC H3A 2B4       

___________________________________________________________
 

15shaban2013-poster

پیوستن به خبرنامه