چهارمین سخنرانی‌ ادبی‌ "شعر پارسی‌ در آینه هویت، لطافت و معرفت"

 کانون فرهنگی‌ نور برگزار می‌کند
 چهارمین سخنرانی از مجموعهٔ سخنرانیهای ادبی‌ کانون فرهنگی‌ نور به شرح زیر برگزار میشود:

شعر پارسی در آینه هویت، لطافت و معرفت

سخنران: محمد روحی‌                                    

 تاریخ: جمعه۱۶ آگوست۲۰۱۳

ساعت: ۶ تا ۸بعدازظهر

مکان: دانشگاه کنکوردیا

ساختمان:Engineering Computer Science & Visual Arts Complex - EV

اتاق: EV-003.309  

بی گمان، شعر پارسی یکی از قله های بلند گستره ی تاریخ و فرهنگ ملی ماست. شناخت ویژگی های این میراث کهن برای بهره مندی هر چه بیشتر از این گنج شایگان که به رایگان در اختیار ماست بر ما پارسی زبانان فریضه است. در این راستا، بر آنیم تا دریچه ای مختصر به این نگارستان دل انگیز باز کنیم و آشنایی اندکی بیابیم با نگارگران چیره دست این نقش پر نگار.

از بزرگان این پهنه «فردوسی»، «سعدی»، «حافظ» و «مولانا» را برگزیده ایم و نگاهی به آثار ایشان در آینه «هویت»، «لطافت» و «معرفت» می افکنیم به امید آن که طایر فکرمان به دام اشتیاق پرواز در این بوستان رنگارنگ گرفتارتر آید.

mohammad rouhi - 16082013

پیوستن به خبرنامه