مشارکت در برگزاری برنامه‌ی ماه مبارک رمضان


به نام خدا

مانطور که می دانید پذیرایی از روزه داران از سنت های گرانقدر اسلامی است که فضائل فراوانی برای مجریان آن از طریق نص و نقل ذکر شده است. از سوی دیگر بدیهی است که فراهم نمودن مقدمات پذیرایی، آراستن سفره افطاری و پذیرایی از روزه داران در ماه مبارک رمضان - با در نظر گرفتن کثرت تعداد میهمانان و فراوانی روزهای اجرای آن از عهده فردی خارج بوده و همت جمعی را می طلبد.

بنابراین بدینوسیله از شما علاقمندان به همکاری دعوت می نماییم تا با صرف وقت اندکی ما را از نحوه مشارکت خود در این برنامه آگاه فرمایید. برای این منظور کافی است که یک یا چند عنوان از فعالیت های مورد نظر خود را از لیست ذیل انتخاب نمایید. برای مزید اطلاع علاقمندان، در کنار هریک از عناوین فعالیت ها شرح مختصری از وظایف محوله، تعداد افراد مورد نیاز و مدت زمان انجام آنها آورده شده است.


کمک در آشپزی (تعداد 2 نفر از ساعت 5 تا 9 بعدازظهر):

 • آماده سازی مواد غذایی و کمک در پخت آنان زیر نظر آشپز.
 • شستشوی ظروف مورد استفاده.
 • حفظ نظافت آشپزخانه.

کمک در آماده سازی سفره افطار (تعداد 2 نفر از ساعت 6 تا 9 بعدازظهر):

 • پاک کردن، شستشوی سبزیجات
 • خرد کردن قالب های پنیر
 • آماده سازی بسته های انفرادی افطاری شامل نان، پنیر، سبزی و خرما
 • تهیه آب جوش و دم کردن چای
 • خرد کردن نان و پر کردن ظروف قند و شکر

کمک در پذیرایی (تعداد 2+2 نفر از ساعت 9 تا 11 بعدازظهر):

 • - گستراندن سفره افطاری.
 • - توزیع چای، بسته های افطاری و شام.
 • جمع آوری سفره و زباله
 • تخلیه کیسه های زباله محل سالن ها
 • توزیع چای و پذیرایی در میان برنامه

کمک در نظافت آشپزخانه (تعداد 2 نفر از ساعت 10 تا 11:30 بعدازظهر):

 • - جمع آوری ظروف آشپزی و شستشوی آنها.
 • - جمع آوری باقیمانده لوازم و ظروف توزیع غذا
 • - نظافت عمومی آشپزخانه
 • - تخلیه کیسه های زباله آشپزخانه

کمک در خرید مواد و لوازم (تعداد یک نفر با وسیله نقلیه به مدت 2 ساعت در طول روز)

 • خریداری مواد عذایی و لوازم مورد نیاز بر طبق لیست مربوطه.
 • جابجایی و انتقال مواد و لوازم خریداری شده به محل

کمک در جابجایی سخنران ( تعداد یک نفربا وسیله نقلیه به مدت یک ساعت در شروع و خاتمه مراسم):

 • مراجعه به محل اقامت سخنران و انتفال نامبرده به محل مراسم.
 • بازگرداندن سخنران به محل اقامت در پایان مراسم

کمک در قرائت قرآن (تعداد 2 نفر از 7:30 تا 8:30 بعدازظهر):

 • - تلاوت نیمی از یک جزء قرآن کریم به روش ترتیل
 • کمک در نگهداری و سرگرمی کودکان (تعداد 3 نفر بطور ساعتی از ساعت 7:30 تا 10:30 بعدازظهر):

  • مراقبت از کودکان 3 تا 7 سال
  • سرگرم نمودن آنان در طول برنامه

 

پیوستن به خبرنامه