مشارکت در برگزاری مراسم ماه محرم

به نام خدا

بدینوسیله از شما علاقمندان به همکاری دعوت می نماییم تا با صرف وقت اندکی ما را از نحوه مشارکت خود در این برنامه آگاه فرمایید. برای این منظور کافی است که یک یا چند عنوان از فعالیت های مورد نظر خود را از لیست ذیل انتخاب نمایید. برای مزید اطلاع علاقمندان، در کنار هریک از عناوین فعالیت ها شرح مختصری از وظایف محوله، تعداد افراد مورد نیاز و مدت زمان انجام آنها آورده شده است.

 

کمک در آشپزی (تعداد 2 نفر از ساعت 4 تا 7 بعدازظهر):

 • آماده سازی مواد غذایی و کمک در پخت آنان زیر نظر آشپز.
 • شستشوی ظروف مورد استفاده.
 • حفظ نظافت آشپزخانه.

کمک در آماده سازی سفره و پذیرایی (تعداد 4 نفر از ساعت 9 تا 10 بعدازظهر):

 • - گستراندن سفره شام.
 • - توزیع چای و شام.
 • جمع آوری سفره و زباله
 • تخلیه کیسه های زباله محل سالن ها
 • توزیع چای و پذیرایی در میان برنامه

کمک در نظافت آشپزخانه (تعداد 2 نفر از ساعت 9:30 تا 10:30 بعدازظهر):

 • - جمع آوری ظروف آشپزی و شستشوی آنها.
 • - جمع آوری باقیمانده لوازم و ظروف توزیع غذا
 • - نظافت عمومی آشپزخانه
 • - تخلیه کیسه های زباله آشپزخانه

کمک در خرید مواد و لوازم (تعداد یک نفر با وسیله نقلیه به مدت 1 ساعت در طول روز)

 • خریداری مواد عذایی و لوازم مورد نیاز بر طبق لیست مربوطه.
 • جابجایی و انتقال مواد و لوازم خریداری شده به محل

کمک در قرائت دعا (تعداد 1 نفر از 7:30 تا 10:00 بعدازظهر):

  • قرائت زیارت عاشورا

کمک در نگهداری و سرگرمی کودکان (تعداد 3 نفر بطور ساعتی از ساعت 7:30 تا 10:30 بعدازظهر):

   • مراقبت از کودکان 3 تا 7 سال
   • سرگرم نمودن آنان در طول برنامه

کمک در آماده سازی و نظافت سالن (تعداد 2 نفر از 6:30 تا 10:30 بعدازظهر):

  • آماده سازی و نظافت سالن

 

پیوستن به خبرنامه