پرداخت فطريه ماه رمضانبنام خدا


zakat fetreh
دوستان گرامی

با سلام بدینوسیله ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر یادآوری می نماید که پرداخت زکات فطره برکلیه مسلمانان مستطیع واجب می باشد. بدین منظور هر مسلمان می بایستی برای خود و افراد تحت تکفل خویش - با احتساب 3 کیلوگرم از غذایی که  بطور معمول صرف می نماید - زکات مذکور را محاسبه  نموده و مواد غذایی مورد نظر را عینا" و یا وجه آنرا به فقیر یا مسکین ترجیحا" مسلمان شیعه پرداخت نماید.

میزان فطریه در سال جاری برای هر نفر بر اساس نرخ رایج نان حداقل معادل 8 دلار می باشد.

میزان کفاره برای هر روز روزه ماه مبارک رمضان بر اساس قیمت ده سیر نان معادل 2 دلار است.

در صورت پرداخت آنلاین توسط سرویس Paypal و باتوجه به هزینه عملیات مذکور که توسط آن مؤسسه از مبلغ پرداختی کسر می گردد، لازم است تا بترتیب مبالغ 49 و 15 سنت برای فطریه و کفاره به مبالغ سرانه فوق اضافه گردد.

یادآوری می نماید که این کانون بنا بر روال سنوات گذشته آمادگی دارد تا وجوه فطریه عزیزان را جمع آوری نموده و آنرا به مصارف شرعی مجاز برساند. برای این منظور می توانید فطریه خود و افراد تحت تکفل خویش را از طریق پیگیری لینک زیر بصورت آنلاین پرداخت نمایید:

Fetrieh - Kafareh + Transaction Fee:

تذکر خیلی مهم: بنابر دستورات شرعی در خصوص تفاوت در نحوه صرف فطریه، لازم است تا با دقت کامل، انتخاب مناسب - سادات یا غیر سادات- را برگزینید. معیار تشخیص در این زمینه وضعیت نسبی فرد پرداخت کننده می باشد.

کانون فرهنگی نور

پیوستن به خبرنامه