آیین نامه نحوه استفاده از رسانه های کانون

آیین نامه نحوه استفاده از رسانه های کانون و سیاست های رسانه ای آن

رسانه کانون به وسیله ارتباط جمعی اطلاق می شود که مدیریت کانون از آن برای آموزش، اعلام پیامها، انتشار اخبار و انتقال دیدگاههای خود به اعضا و سایر مخاطبان آن استفاده می نماید.

ماده ۱ : اداره رسانه های کانون و اتخاذ تصمیم در قبال مندرجات آنها - بر اساس خط مشی مصوب هیات امنا و بموجب آئین نامه نحوه اداره رسانه های کانون - برعهده سردبیر می باشد که توسط هیات مدیره از میان اعضای رسمی کانون آشنا به نقش رسانه و تکنیک های رسانه ای انتخاب می گردد. نامبرده دبیران هریک از رسانه های کانون را تعیین و جهت صدور احکام مسئولیت به هیات مدیره معرفی می نماید.

ماده ۲: رسانه های کانون شامل انواع مختلف نوشتاری (مطبوعات، کتاب و مجلات)، شنیداری (رادیو و کانال های صوتی)، دیداری مانند (ویدئو، تلویزیون، سینما و اینترنت)، ابزاری (اعلامیه، پوستر، بروشور) و تلفیقی نظیر وبسایت  و شبکه های اجتماعی (فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام و امثال آن) می باشد.

ماده ۳ : تدوین، تصویب و ابلاغ سیاستهای رسانه ای کانون - بموجب مفاد اساسنامه آن - توسط هیات امناء صورت می گیرد. هیات مذکور می بایستی پیشنهادات واصله از هیات مدیره کانون بطور عام و هیات سردبیری رسانه های کانون بطور خاص را در اصلاح و تکمیل سیاستهای رسانه ای کانون با اولویت مدنظر و مورد استفاده قرار دهد.

ماده ۴ : اعمال سیاستهای رسانه ای کانون در کلیه رسانه هایی که از عنوان کانون در معرفی یا اداره آنها استفاده می گردد - اعم از رسانه های اختصاصی کانون یا رسانه هایی که اداره آنها بطور مشترک و با همکاری سایر افراد یا مؤسسات صورت می گیرد، الزامی می باشد.

ماده ۵ : از آنجا که علاوه بر توجه و استفاده از تکنیک های رسانه ای متناسب با هریک از انواع رسانه، رعایت وحدت رویه در تنظیم مندرجات آنها ضرورت دارد، فلذا اداره رسانه های کانون می بایستی بطور متمرکز توسط هیات دبیران به ریاست فردی باتجربه و آگاه نسبت به نقش رسانه و نحوه اداره و کاربرد آن و آشنا به  تکنیک های رسانه ای که توسط هیات مدیره کانون منصوب می شود صورت گیرد. سردبیر می بایستی از اعضای رسمی کانون باشد.

ماده ۶ : رعایت موارد زیر در تنظیم محتویات و نحوه نگارش پیامهای کانون باید مراعات شود:

- پیامها بطور صریح، گویا و متناسب با علائق و نیاز عموم مخاطبان کانون باشد.

- عنوان کوتاه متناسب با محتوای هر پیام انتخاب و اعلام گردد.

- مندرجات پیامها بطور مختصر و به زبان سلیس فارسی تهیه گردیده و قواعد دستور زبان و املای فارسی در تهیه متن و نحوه نگارش آنها مراعات شود.

تبصره ۱ : در صورت اقتضا یا ضرورت، تهیه و انتشار پیام هایی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی با تشخیص سردبیر، بلامانع است. در این صورت می بایستی بطور همزمان ترجمه مضمون کلی آن پیامها به زبان فارسی نیز در رسانه های کانون انتشار یابد.

ماده ۷ : انتشار مطالب با مضامین زیر از هریک از رسانه های کانون غیرمجاز می باشد:

-  محتویات مخالف با مقدسات و تعالیم عالیه اسلام و مضامین مغایر با فرهنگ، منافع و باورهای ملی و مذهبی ایرانیان

-  مطالبی که انتشار آنها به موجب مقررات ایالتی و فدرال مجاز نمی باشد

-  مطالب حاوی توهین و هتک حرمت اشخاص یا مؤسسات دیگر

-  اخبارغیر موثق یا فاقد سند یا مجاری معتبر

- انتشار مطالب تفرقه انگیز که متضمن ایجاد تشتت بین ادیان و مذاهب - خصوصا" اسلامی - و ایرانیان بوده و همبستگی میان آنان را تضعیف نماید.

 ماده ۸ :  انتشار اطلاعیه رسمی کانون از طریق رسانه های آن در موارد زیر لازم است:

۸-۱-   اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و فعالیت های کانون.

۸-۲- اخبار رویدادهای مهم  ایران و یا سایر کشورها که با واکنش و حساسیت فوق العاده ایرانیان مواجه گردد.

۸-۳-  بزرگداشت و تجلیل از مشاهیر ایرانی و دارندگان توفیقات برجسته در زمینه امورمذهبی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی.

۸-۴-  تبریک و تسلیت به اعضای رسمی کانون در خصوص توفیقات برجسته آنان یا مصائب وارده به ایشان.

۸-۵- تسلیت و تبریک مناسبت های ممتازملی و مذهبی براساس تقویم رسمی ایران.

۸-۶- حمایت از برنامه های پشتیبانی از تمامیت ارضی ایران، حقوق ایرانیان و پاسداشت ارزشهای اسلامی در مجامع ایالتی، فدرال و بین المللی و تشویق ایرانیان به مشارکت درآنها

 تبصره ۲ : تشخیص موارد و تأیید محتوای اطلاعیه مربوط به بندهای دوم، سوم و ششم این ماده برعهده هیات مدیره می باشد.

ماده ۹ : فرکانس انتشار مطالب از رسانه های کانون باید به ترتیبی انتخاب گردد که  کثرت پیامهای ارسالی باعث آزردگی خاطر مخاطبان یا کاهش میزان توجه آنان به پیامهای ارسالی نگردد.  

ماده ۱۰ :  استفاده از رسانه های کانون در اطلاع رسانی و تبلیغ فعالیت های سایر مؤسسات غیر انتفاعی موکول به موافقت هیات مدیره کانون و در صورت احراز شرایط زیر بلامانع است:

۱۰-۱-  همسو بودن در تمام یا قسمتی از اهداف (حداقل در زمینه مفاد آگهی منتشره)

۱۰-۲-  عدم نقض خطوط قرمز کانون و سیاستهای رسانه ای آن.

۱۰-۳-  موافقت با اقدام متقابل و عدم استنکاف از اجرای تعهد قبلی.

۱۰-۴-  عدم تقارن زمانی موعد انجام فعالیت مورد نظر با هریک از فعالیت های اختصاصی یا مشترک کانون

ماده ۱۱ : استفاده از رسانه های کانون در اطلاع رسانی و تبلیغ فعالیت های مؤسسات انتفاعی با رعایت مفاد ماده 10 و در ازای دریافت حق العمل امکان پذیر خواهد بود. تعیین حق العمل براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره کانون تهیه و اعلام خواهد شد.

ماده ۱۲: استفاده از ظرفیت اجتماعی و رسانه های کانون جهت موارد زیر ممنوع می باشد:

۱۲-۱- تبلیغ جهت دار کاندیدا های سیاسی و احزاب در انتخابات ایالتی، فدرال کانادا یا  ایران.

تبصره ۳:  معرفی کاندیداها بدون جهت گیری ویژه در تبلیغ آنان با در اختیار گذاشتن زمان و امکانات مساوی برای کلیه کاندیداها (حسب تقاضای آنان ) با تأیید هیات مدیره بلامانع است.

تبصره ۴: مگر در موارد خاص که سکوت کانون در قبال موارد بالا مستلزم محرومیت از منافع کلان یا ایراد خسارت  قابل توجه به مبانی اعتقادی  و منافع ملی ایرانیان  باشد.

۱۲-۲-  تبلیغ کالاها و خدمات و اشخاص مخالف شئونات ملی-مذهبی.

 

این آئین نامه در ۱۲ ماده و ۴ تبصره در جلسه هیات امنای کانون فرهنگی نور مورخ ……...به تصویب رسید و از زمان تصویب قابل اجرا خواهد بود.

 

پیوستن به خبرنامه