ویژه‌ برنامه جشن عید نیمه شعبان

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

شیعۀ امام بزرگواری هستیم زنده و ناظر.
منتظریم بیاید و جهان را بهْ از این کند.
اما دست هم روی دست نگذاشته‌ایم.
می‌کوشـیم ایمان خود را نگه داریم
و نسل خویش را باورمند بپروریم
و از آفت‌های بدِ زمانه بپرهیزیم.
یاد و نام «مهدی» را بپراکنیم
و پرچم عدالت را برپا داریم.
شعبان که به نیمه می‌رسد،
دل‌هایمان بی‌قرار می‌شود
و سـرهایمان پُرشـورتر
و امیدهایمان بیشتر.
کی می‌آیی تو؟
کی می‌آیی؟
کی آقا؟
‌کی؟
ـــ
برپا!
آماده!
آماده‌ باش!
دل‌ها قُرص!
او خواهد آمد.
با خود نور می‌آورد
و امیدی به ژرفای تاریخ
و پیامی به بلندای ارزش انسان
آنگاه که در او روحِ خدایی دمیدند
و پیمان گرفتند که امانت الهی را بپاید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانون فرهنگی نور هم مفتخر است در این شادی بی حد، در گوشه ای از سرور عالم سهیم باشد و بصورت آنلاین برگزار می‌کند:

جشن عید نیمه شعبان
مسابقات فرهنگی
به همراه اهدای جوایز

یکشنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۱
از ساعت ۱۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حضور از بستر برنامه زوم در بخش تعاملی:

https://cutt.ly/NoorPartner

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه