آیا می دانید که...

kids-playing-outside

رشد کودکان در فصل بهار بیشتر از سایر فصل ها میباشد.

در حال حاضر هیچ گونه دلیل علمی برای ثبت این فرضیه وجود ندارد ولی دلایل گوناگونی همانند :

     - نور خورشید و پایان فصل زمستان

     - ورزش و فعالیت های گوناگون در هوای آزاد

که نقش اساسی ومهمی در رشد کودکان را دارند می نوانند جزو دلایل اصلی محسوب شوند.

کودکان، به خصوص ساکنین مونترال نیاز شدید به داشتن فعالیت در هوای آزاد، بعد از پشت سر گذاشتن حدود ۶-۷ ماه بارش برف، را دارند.

پیوستن به خبرنامه