استفتائات مربوط به فطریه


در این قسمت استفتائات مربوط به هزینه کرد فطریه برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان و پاسخ مراجع در این زمینه به محض دریافت ارائه می شود:

متن سوال ارسالی:

سلام این كانون در نظر دارد تا در صورت جواز شرعی نسبت به جمع آوری زكات فطره ایرانیان مقیم شهر مونترال كانادا و ارسال آن برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی اقدام نماید. خواهشمند است پاسخ سؤالات زیر را مرقوم فرمایید: 1- آیا آسیب دیدگان و نیازمندان زلزله اخیر از جمله فقرای شرعی كه پرداخت فطریه به آنان مجاز است، می باشند؟ 2- باتوجه به وجوب پرداخت ذكات فطره پس از اثبات حلول ماه شوال، آیا جمع آوری پیش از موعد وجوه تحت این عنوان موجبات برائت ذمه پرداخت كنندگان را فراهم می نماید. البته منظور جمع آوری وجوه بصورت امانی و پرداخت آن پس از اثبات ماه جدید می باشد. 3- دریافت ذكات فطره بصورت آنلاین صورت گرفته و وجوه مذكور به تفكیك پرداخت كنندگان سادات و غیر آنان ثبت خواهد شد. آیا پرداخت وجوه الزاماً بایستی بصورت متناظر به آسیب دیدگان از سادات و غیر آنان صورت گیرد یا الزامی در چنین تفكیكی در هنگام پرداخت نمی باشد؟

پاسخ دریافتی از دفتر حضرت آیت‌الله العظمی یوسف صانعی:

بسمه تعالی

باعرض سلام و آرزوی قبولی طاعات؛

ج1- پرداخت فطريه به آنها مانعي ندارد .

ج2 - پرداخت فطريه در ماه رمضان مانعي ندارد .

ج 3 - اگر با هم مخلوط شده در محل مصرف نبايد به سادات داده شود و در ضمن سعي نماييد مبلغ فوق را خودتان يا شخص مورد وثوقي در آنجا هزينه نمايد .


پیوستن به خبرنامه