«توهم توطئه»

در بدن متوکل، خلیفه عباسی جوشی چرکین ظاهر شد که نزدیک بود از آزار آن جان به جان آفرین تسلیم کند. هیچ جراحى نمی‌توانست آن را جراحی کند و ماده آلوده را از آن بیرون آورد.

مادر متوکل نذر کرد که اگر فرزندش شفا پیدا کند، مقدار فراوانى از مال خود را به امام هادى (علیه السلام) تقدیم کند.

از آن طرف، فتح بن خاقان وزیر متوکل نیز به او پیشنهاد کرد تا کسى را به حضور امام هادی (علیه السلام) بفرستد تا شاید ایشان داروئى داشته باشد و بتواند درد او را درمان کند. متوکل قبول کرد و کسى را به حضور امام هادی (علیه السلام) فرستاد.

فرستاده متوکل، ماجرای گرفتارى متوکل را به امام (علیه السلام) عرضه داشت. امام (علیه السلام) با این که متوکل دشمن او بود و آن حضرت را بسیار می آزرد، اما از روی کرم و سخاوت دستوری بهداشتی برای او داد و فرمود که با اجرای آن، به اذن خداوند جوش سر بازکرده و ماده چرکین خارج مى‏شود.

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

پیوستن به خبرنامه