شرح دعای روز پنجم

«اللَّهُمَّ اجعَلنِي فِيهِ مِنَ المُستَغْفِرِينَ وَ اجعَلنِي فِيهِ مِن عِبادِكَ الصَّالِحِينَ القانِتِينَ وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أولِيائِكَ الْمُقَرَّبِينَ بِرَأفَتِكَ يَا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»

«خدایا، در این روز مرا از استغفارکنندگان و بندگان صالح و مطیع خود و از اولیاء مقربت قرار بده، به رأفت و مهربانی‌ات ای مهربان‌ترین مهربانان.»

اللَّهُمَّ اجعَلنِي فِيهِ مِنَ المُستَغْفِرِينَ:

امام در این دعا عنایات خدا و درجات و ترقیات و سلوک را به سه بخش تقسیم کرده‌‌اند و سه بخش ابتدایی و متوسطه و نهایی را از خداوند تبارک و تعالی تقاضا می‌‌کند: خدایا، مرا از مستغفرین قرار بده. این شب‌‌ها شب استغفار است. مقدمة استغفار ترک گناه است. حضرت فرمود: اگر کسی ضمن اینکه استغفار می‌‌کند، گناه هم می‌‌کند این دیگر مستغفر نیست این مستهزء است! نعوذ بالله، استغفار اول ترک گناه است بعد طلب آمرزش.

معنای ترک محرمات و بعد استغفار این است که ما خودمان را آماده کردیم، ما روی ظرفمان را به سوی تو گرداندیم، ما دلمان را آماده و دستِ گیرنده‌‌مان را دراز کرده‌‌ایم، حال عنایت کن ما می‌‌گیریم. کسی که گناه می‌‌کند ظرف دلش وارونه و پشت به خداست، اگر صد سال هم باران ببارد ظرف وارونه یک مثقال هم به خودش آب نمی‌‌گیرد. ظرف دلمان را در اثر گناهان وارونه کردیم لذا نمی‌‌توانیم عنایت را بگیریم.

استغفار هم درجات دارد. «و اجعلني من المستغفرين»، اقل درجات استغفار اين است كه خدايا، من گناه كردم ببخش. اين اقلش است كه انسان واقعاً پشيمان بشود و اگر پشيمان نباشد و دروغ بگوید، مستهزء است. خدا تا امتحان نكند قبول نمي‌‌كند كه استغفار كردي. دوباره باز عين آن یا شديدتر از آن را برایت پیش می‌‌آورد كه برای خودت معلوم شود كه مي‌‌افتي يا نه؟ اگر نيفتادي راست می‌‌گویی که پشيمانی تو حقیقی است. امشب اگر ريشه‌‌اي به دردمان رسيدگي نكنيم، چه خاكي بر سرمان بریزیم؟ كي رسیدگی بكنيم؟ عمر كه رفت! اميرالمؤمنين برای توبه شش مورد را فرمود ولي اصلي‌‌ترينش همان پشیمانی است، مطلب دوم که فرمود اینکه تصميم بگير ديگر گناه نكني و ‌سوم اینكه اگر حق‌‌الله ضايع شده است، آن را جبران كن. روزه‌‌هایت را خوردي بايد كفاره بدهي يا روزه بگيري، استغفار خالی فايده ندارد. چهارم اگر حق‌‌الناس گردنت هست بدهی، حضرت بعد از حق‌‌الناس پنجمین شرط توبه را فرمودند که اگر در گناه به نفس خود لذت دادي به الم و سختی طاعت جبران بكني. و در آخر یک فرمایش ديگري دارد، امیرالمؤمنین می‌‌فرماید: بايد گوشت‌‌هايي كه در گناه به بدنش رویيده است، آب شود و در تن او نباشد چون پدرش را در می‌آورد.

وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبادِكَ الصَّالِحِينَ:

وقتي كه مقام مستغفرين را طي كردي آن وقت قسمت دوم دعا بعد از این است: «وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبادِكَ الصَّالِحِينَ»، و مرا از عباد صالحين خود قرار بده. خدايا، مرا از عباد صالحين مؤدبت قرار بده. الله اكبر! ادب، ادب در مقابل اولياي خدا ادب در برابر خداست. ادب همة كسري‌‌ها را جبران مي‌‌كند. خدا كسري‌‌های آدم مؤدب را پر مي‌‌كند. ادب همة عيب‌‌های آدم را مي‌‌پوشاند، خوب چيزي است، ساتر خوبی است.

وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أوْلِيائِكَ الْمُقَرَّبِينَ:

اگر از عباد صالحين شدي، در عليين بالا مي‌‌روي، درجات بهشت مال توست و اين همه عنايات خدا مال توست، تازه اين مقام متوسط است. یک مقام سومی هم دارد که آن دیگر مقام عالیه است.

«وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أوْلِيائِكَ الْمُقَرَّبِينَ و مرا در اين روز از اولیاء مقرب خودت قرار بده».

«و اجعلني فيه من اوليائك المقربين» به‌‌به! درست است که دعا سنگين است ولي ايام ماه مبارك رمضان است. چون يكي از وعده‌‌هايي كه خدا از زبان پيغمبرش داده است این است: «دُعاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابَ»،دعایتان مستجاب است ولي یک شرط دارد كه دعایت واقعا دعا باشد! فقط سوز دل مي‌‌خواهد، خواهش مي‌‌خواهد، خواستن مي‌‌خواهد. واقعاً مي‌‌خواهي يا نه؟ به قول معروف این نباشد که سنگ مفت و گنجشك مفت، بزن یک چيزي مي‌شود. از اوليائك المقربين شدن خواستن می‌‌خواهد. اگر مستجاب نشد گله نكني. اين خواستن مي‌‌خواهد، ببين خواسته داري؟ ببين دلت مي‌‌خواهد که از اوليائه المقربين باشي؟ با سوز دل دعا كن. فرمود دُعاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجابٌ، دعاي شما در اين ماه مستجاب است.

خدایا، به محمد و آل محمد در اين ماه مبارك رمضان به ما رحم کن.

برگرفته از کتاب سرّی از عشق

پیوستن به خبرنامه