• خانه
  • آوا و نما
  • مراسم محرّم سال ۱۳۹۳ - سخنرانی‌ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد باقر منظور الاجداد

مراسم محرّم سال ۱۳۹۳ - سخنرانی‌ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد باقر منظور الاجداد

مراسم دهه محرم شب اولمراسم دهه محرم شب دوم - قسمت اولمراسم دهه محرم شب دوم - قسمت دوممراسم دهه محرم شب سوم


مراسم دهه محرم شب چهارم - قسمت اول


مراسم دهه محرم شب چهارم - قسمت دوم


مراسم دهه محرم شب چهارم - قسمت سوم


مراسم دهه محرم شب پنجم - قسمت اول


مراسم دهه محرم شب پنجم - قسمت دوم


مراسم دهه محرم شب ششم - قسمت اول


مراسم دهه محرم شب ششم - قسمت دوممراسم دههٔ محرّم - شب تاسوعا - قسمت اول


مراسم دههٔ محرّم - شب تاسوعا - قسمت دوم


مراسم دههٔ محرّم - شب تاسوعا - قسمت سوم


 

پیوستن به خبرنامه