برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور پنجشنبه ۲ دسامبر۲۰۲۱

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

برنامه حضوریِ هفتگی کانون فرهنگی نور مونترال

------------------------------------

پنجشنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۱

------------------------------------

حضوری در خانۀ نور با برنامه‌های زیر در خدمت شما هستیم.- نماز جماعت: ۱۹:۳۰

- سخنرانی حجت الاسلام ادیب از کانون توحید کانادا در تورنتو: ۲۰

دعای کمیل: ۲۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
goo.gl/maps/Y38TuteUd3F2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه