برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور پنجشنبه ٢٣ سپتامبر ۲۰۲۱

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

برنامه حضوریِ هفتگی کانون فرهنگی نور مونترال

------------------------------------

پنجشنبه ٢٣ سپتامبر ۲۰۲۱

------------------------------------

ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی به اطلاع‌ می‌رسانیم که بصورت حضوری در خانۀ نور و با پخش همزمان از طریق یوتیوب، در خدمت شما هستیم با:

- اذان و مناجات: ۱۹:١٠
- برنامه کودکان: ١٩:٢٠ آنلاین
- نماز جماعت: ۱۹:۴۵
- همنوایی دعای کمیل: ٢٠:١۵
- روضه خوانی به مناسبت ایام اربعین حسینی ۲۰:۴۵
-قرائت قرآن و پرسش و تفسیر حضوری ٢٠:۵۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
goo.gl/maps/Y38TuteUd3F2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه