برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور- شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۲

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

برنامه  حضوریِ هفتگی کانون فرهنگی نور مونترال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۲ از ساعت ۱۹:۳٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضوری در خانۀ نور
با برنامه‌های زیر در خدمت شما هستیم.

- نماز جماعت: ۱۹:۳۰
- مناجات شعبانیه
- سخنرانی
- جلسه حضوری کارگروه‌برنامه‌ریزی ماه خوب خدا
سخنران: حجت‌الاسلام منظور الاجداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
goo.gl/maps/Y38TuteUd3F2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانون فرهنگی نور مونترآل
‏NoorCenter.com
@noorcentermtl

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه