ویژه برنامه ی شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

ما بی‌خیال حرمت مادر نمی‌شویم
هرگز جدا ز دامن حیدر نمی‌شویم

مجازی در خدمتیم
ویژه برنامه ی شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه ۱۶ ژانویه ٢٠٢١ از ساعت ۱۹:۳٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کودکان ١٩:۳٠
برنامه های محتوایی ۲۰:۰۰
زیارت حضرت زهرا(س) و عزاداری ۲۰:۱۵
سخنرانی و پرسش و پاسخ ۲۰:۴۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حضور از بستر برنامه زوم در بخش تعاملی:
http://interactive.noorcenter.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه