ویژه‌ برنامه جشن ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت روز مادر

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

ما بی‌خیال حرمت مادر نمی‌شویم
هرگز جدا ز دامن حیدر نمی‌شویم

مجازی در خدمتیم


ویژه‌برنامه جشن ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت روز مادر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه ۴ فوریه ۲۰۲١ از ساعت ۱۹:١٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کودکان
دعای کمیل
پخش کلیپ
مسابقه جذاب کاهوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حضور از بستر برنامه زوم در بخش تعاملی:
http://interactive.noorcenter.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه