جلسات گفت و شنود برای جوانان

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

جلسات گفت و شنود با اساتید فن برای جوانان در زمینه های مختلف

کانون فرهنگی نور در صدد است که بستر لازم برای انجام این گفتگوها را فراهم نماید.

جلسه همفکری برای چگونگی تشکیل و اداره جلسات و شناسایی زمینه های مشترک مورد علاقه جوانان

 

امروز ۲ اپریل ۲۰۲۱ از ساعت ۸ شب


http://Interactive.noorcenter.com


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه