۲- دنیای خوب، دنیای بد

خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنها خود سرنوشت خود را تغییر دهند. لذا هیچکس نباید از سرنوشت خود گله مند باشد مانند بعضی که دائم می پرسند «چرا؟!» مثلا :
چرا وضع خراب است؟
چرا من همیشه شکست می خورم؟
چرا خدا با من برسرلج افتاده است؟
چرا من بد شانس هستم؟

ناصرخسرو می گوید:

تو چون اختر خویش را می کنی بد

مدار از فلک، چشمِ نیک اختری را

به عبارت دیگر کیفیت زندگی تو را نوع سؤالاتی تعیین می کند که تو از خود می پرسی و دنیای زیبای انسانهای موفق در راستای هوشیاری آنها شکل می گیرد.

انسانهایی که در دنیائی از خودهوشیاری زندگی می کنند، هر لحظه توجه دارند که چه می کنند. دائم از خود سؤال می کنند که من کیستم؟ کجا هستم؟ و چه می کنم؟ یک انسان هوشیار و موفق دائم به ارزیابی زندگی خود می پردازد و همیشه روی جنبه های مثبت(نصفه پرِ لیوان) و زیباییهای زندگیش تمرکز می کند.

شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بيرون کند

یکی از دلایل کامیابی یک انسان موفق این است که بجای واژه اعتراض آمیز «چرا» از واژه نعمت آفرین چگونه استفاده می کند. بطور دائم درفضایی آکنده از رضایت و شکر، می گوید:
چگونه می توانم کیفیت زندگیم را عالی تر کنم؟
چگونه می توانم در انجام این کار موفق شوم؟
چگونه می توانم به سلامت کامل برسم؟
چگونه می توانم ارتباطی زیباتر برقرار کنم؟
چگونه است که خداوند اینگونه مرا دوست دارد؟
چگونه می توانم آرزوهایم را برنامه ریزی کنم؟
و هزاران چگونه دیگر.

یک اندیشه زیبا و مثبت، بهشتی را در زندگی می سازد و یک اندیشه منفی و یأس آور، جهنمی را در دنیای انسان خلق می کند. چرا که:

انسان ها هر آنچه را بیندیشند، خلق می کنند.

زندگی انسانها نتیجه لحظه لحظه های تفکرآنهاست. و فرق بین انسانها، فرق در نظام تفکرایشان است. فقر، نتیجه فکر فقیرانه یک انسان است و ثروت، نتیجه فکر ثروت جویانه یک انسان دیگر.

انسان ها همان هستند که می اندیشند.

هر اندیشه شما نت موسیقی ای است که در جهان هستی نواخته می شود. کائنات به فرمان خداوند موظف شده اند تا با این نت شما همنوا شوند و آنها هم در همان دستگاهی بنوازند که شما با نوع اندیشه (مثبت یا منفی) خود فراهم ساخته اید. تا در نهایت، یک سمفونی بنام سمفونی زندگی شما خلق شود. بنابراین :

کیفیت زندگی شما به کیفیت اندیشه های شما بستگی دارد.

انسانهایی که زیبا و امیدوارانه می اندیشند، سلامت می مانند وانسانهایی که منفی و مأیوسانه می پندارند، نه تنها در بسیاری از عرصه های زندگی ناکام می مانند بلکه از نظر سلامتی هم مشکل خواهند داشت. دنیای یک انسان، دنیای اندیشه های اوست و زندگی، تجسم امواج اندیشه های یک انسان در دنیای واقعیتها می باشد.

ذهن کارگاه تولید فکر

خداوند رحمان انسان را به کارگاه معجزه آسا و خلاق ذهن مجهز کرده است که در هر لحظه عمر، مسئولیت تولید فکر در او را برعهده دارد. هر انسان بطور متوسط در هر شبانه روز 60000 رشته فکر تولید می کند و کیفیت زندگی او به کیفیت افکار تولید شده اش بستگی دارد.

فکرها در دنیای واقعیت عینیت پیدا می کنند. فکر عامل اعتماد به نفس و خودباوری است. فکر عامل احساس عشق یا تنفر است. فکر عامل غم و شادی است. فکر عامل موفقیت ها و شکست هاست. فکر نردبان سکوت انسان است. فکر انسان را به خدا می رساند و یا در چنگال شیطان قرار می دهد. انسانها زندگی خود را با افکار شان می سازند. فکر بستر زیبای کمال انسان است. و لذا یک ساعت فکر مثبت، سازنده و زیبا، برتر از 70 سال عبادت در درگاه الهی است. پس

روش صحیح فکر کردن را بیاموزیم.

انسانها بذرهای اندیشه های خود را در عرصه هستی می کارند و دسترنج آنها را به عنوان دستاوردهای زندگی، در عرصه حیات خود، درو می کنند.

لیس للانسان إلا ما سعی

.پس ما مسئول همه اعمال خوب و بد خود هستیم.

 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم که کیستی.
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چقدر در آینده ثروت خواهی داشت.
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم میزان علم و دانش ومدرک تحصیلی تو چقدر است و در آینده چگونه خواهد بود.
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم ازچه آرامشی در روح و روان خود برخوردار هستی.
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم شبها چگونه می خوابی .
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چه آینده ای در انتظار توست .
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چه تعداد دوست و چه تعداد دشمن داری .
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چقدر در جامعه محبوبی.
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم که دیگران در مورد تو چگونه می اندیشند .
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم از چه میزان سلامتی برخورداری.
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چه منزلتی در نزد خدای مهربان داری.
 • به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم کدامین نقطه از بهشت خدا جایگاه تو خواهد بود.

آری دنیا وآخرت تو در گرو کیفیت لحظه لحظه اندیشه های توست. کیفیت زندگی یک انسان توسط کیفیت لحظه لحظه های اندیشه او ساخته می شود . پس در یک کلام:

انسان است و اندیشه هایش.

برداشتی از تکنولوژی فکر-دکتر آزمندیان

پیوستن به خبرنامه