اوقات شرعی مونتریال

03:57 اذان صبح *
05:50 طلوع خورشید
12:52 اذان ظهر
19:55 غروب خورشید
20:17 اذان مغرب
جدول ماهانهچگونگی محاسبه

 

پیوستن به خبرنامه