• نماز عید سعید فطر دوشنبه ۲۶ ژوئن راس ساعت ۸ صبح در کانون فرهنگی نور اقامه خواهد شد

    Eid Fetr
  • نماز عید سعید فطر دوشنبه ۲۶ ژوئن راس ساعت ۸ صبح در کانون فرهنگی نور اقامه خواهد شد

    Construction
  • pardis catering
  • Construction

 

پیوستن به خبرنامه