ویژه‌برنامۀ ظهر عاشورا

نه ذوالجناح دگر تابِ استقامت داشت
نه سیدالشهداء بر جدال طاقت داشت

بلند مرتبه شاهی ز صدر ِ زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

بی‌قرارِ دیدارتان هستیم 
در روز عاشورای حسینی

با سخنرانیِ
حجت الاسلام مسعود ادیب

جمعه ۲۸ جولای ۲۰۲۳
از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر (EDT)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیارت عاشورا
دکلمه
اذان و نماز جماعت
سخنرانی
عزاداری 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه‌حضوری در کانون فرهنگی نور مونترآل:
4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پخش زندۀ برنامه‌‌ها در یو‏تیوب:
Live.NoorCenter.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانون فرهنگی نور مونترآل
NoorCenter.com
@noorcentermtl