به نام هستی بخش بی همتا

مهاجرت ایرانیان - عمدتاً جوان و تحصیل کرده - به کشور کانادا در سالهای اخیر روند پرشتابی بخود گرفته که منجر به اقامت دائمی جمع کثیری از آنان در نقاط مختلف این کشور از جمله در شهر مونترال گردیده است. تنوع دیدگاهها و سلایق این افراد از یک طرف و محدودیت امکانات مراکز فعال موجود ازسوی دیگر، سبب گردید تا نیاز شدید و روزافزونی در جامعه ایرانیان مقیم این شهردر زمینه های فرهنگی- اجتماعی احساس شود.

کانون فرهنگی نور به عنوان یک تشکل رسمی وفرا گیر غیر انتفاعی در آوریل سال ۲۰۰۴ میلادی جهت پاسخگوئی به چنین نیازهایی توسط جمعی خودجوش از ایرانیان علاقمند به زبان، فرهنگ، مذهب و تمدن ایرانی تأسیس گردید. این مرکز در ابتدای کار خود، تقویت ارتباطات میان هموطنان وسازماندهی مؤثر فعالیتهای محدود و پراکنده گذشته آنان را وجهه همت خود قرار داد و توفیق اداره گسترده ترین شبکه الکترونیکی اجتماعی ایرانیان در این شهررا از آن خود ساخت.

دوره فعالیت کانون از بدو تأسیس آن تاکنون، آکنده ازگستره وسیعی از فعالیت ها در زمینه های متنوع می باشد که به تناسب علائق دست اندرکاران و نیازهای جامعه ایرانی و با استفاده ازامکانات موجود و بکارگیری روش های نوین به اجراء درآمده اند. فعالیت های کانون با مشارکت و حمایت های مادی و معنوی اعضای آن و بدون وابستگی به نهادهای دولتی - اعم از ایرانی و کانادایی - صورت می گیرد. بزرگداشت جشن ها و مناسبت های ملی و مذهبی همچون نوروز، شب یلدا، رمضان و محرم، و اجرای برنامه های آموزشی، تفریحی و ورزشی نظیر آموزش خط و زبان فارسی، قرآن و احکام اسلامی، اخلاق وتربیت فردی - اجتماعی ، همچنین برگزاری اردو و کمپینگ های خانوادگی از آن جمله می باشد.

تجربهٔ طولانی در فعالیتهای عام المنفعه مبتنی بر مشارکت داوطلبانه مردمی و شناخت گسترده از نقاط ضعف و قوت جامعه ایرانیان مقیم در خارج از کشوراین امکان را فراهم ساخته است تا تدوین استراتژی وتخصیص اولویت های کانون با واقع بینی و دور اندیشی صورت گیرد. چکیده اهداف کانون بموجب اساسنامه آن، به قرار زیر می باشد:

  1. تقویت همبستگی ایرانیان با تکیه برانجام فعالیتهای عام المنفعه بصورت گروهی وداوطلبانه
  2. استحکام بنیانهای اخلاق فردی وارتقاء پیوندهای خانوادگی
  3. آموزش زبان فارسی و ترویج فرهنگ ، هنرو تمدن ایرانی
  4. آموزش و ترويج ارزشها و مبانی فرهنگ و علوم اسلامی
  5. تسهیل سازگاری مهاجرین ایرانی با جامعه میزبان
  6. تقویت غرور ملی و روحیه میهن دوستی

از آنجا که تحقق اهداف فوق در گرو تصمیم جمعی و مشارکت همگانی می باشد، لذا این کانون از هرگونه پیشنهاد همکاری هموطنان و مساعدت آنان در اجرای برنامه های آتی خود استقبال نموده و دست یاری آنان در این خصوص را به گرمی می فشارد.