روز ۲۵ فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری نامگذاری شده است. فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبكر ابراهیم بن اسحق عطار كدكنی نیشابوری شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم است.
«اسرارنامه»، «الهی نامه»، «مصیبت نامه»، «جواهرالذات (یا جوهر ذات)»، «وصیت نامه»، «منطق الطیر»، «بلبل نامه» و «حیدرنامه»، از جمله آثار عطار است.

کانون فرهنگی نور به مناسبت این روز
شنبه ۱۳ آپریل ۲۰۲۴ 
از ساعت ۱۹:۳۰ 
بزرگداشت این ادیب فرهیخته را برگزار می‌کند.

حضوری در خانۀ نور 
با برنامه‌های زیر در خدمت شما هستیم.

- نماز جماعت 
- سخنرانی با موضوع نگاهی بر الهی‌نامه عطار نیشابوری
- موسیقی زنده

سخنران:
دکتر مهدی نجفی‌افرا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برنامۀ حضوری در خانۀ نور:
4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
مسیریابی به کمک گوگل‌مپ (https://maps.app.goo.gl/ZBPUCneLnPT2sjsu5)
ـــــــــــــــــــــــــــ 
@noorcentermtl