پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

برنامه حضوریِ هفتگی کانون فرهنگی نور مونترال

------------------------------------

پنجشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱

------------------------------------

اغلب ما بر این باوریم که مهاجرت و زندگی در غرب بیش از خودمان در آینده بهتر فرزندانمان نقش دارد و آنها در کشوری پیشرفته، با امکانات مدرن، تحصیلات رایگان، دانشگاههای درجه یک، زندگی آرام و ... میتوانند به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنند.
اما برخی اوقات در پاسخ دادن به بعضی سوالات آنها ناتوانیم.
- چرا رفتار افراد در اینجا با کشور ما متفاوت است؟
- رسوم ما بهتر است یا کانادایی ها؟
- فرهنگ ملی ما با فرهنگهای محلی اینجا همخوانی دارد؟
-و .....

برای پاسخ به اینگونه سوالات، در برنامه این هفته کانون از خانم انسیه مرکباتی کارشناس ارشد آموزش در حوزه مطالعات کودکان دعوت کرده ایم.

شروع سخنرانی ساعت ۲۱

شما هم سوالات خودتون رو در کامنت پست تلگرام نور بنویسید تا از ایشان بپرسیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4844 Courtrai, Montreal, H3W 1A4
goo.gl/maps/Y38TuteUd3F2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program