گیم نایت شنبه ۸ آوریل

با سلام

همانطور که اطلاع دارید کانون فرهنگی نور سعی دارد که در هر آخر هفته برای شما عزیزان برنامه داشته باشد. شنبه ۸ آوریل از ساعت ۱۸الی ۲۱برنامه گیم نایت شامل پینگ پنگ، فوتبال دستی و .... برای عزیزان تدارک دیده شده است.

ذکر چند نکته مهم:

  • به دوستان توصیه میشود د ر صورت امکان با خود بازیهای دور همی مانند Dixit ویا وسایل بازی کامپیوتری مانند (XBOX)وPlay Station همراه بیاورند و با دیگر عزیزان به اشتراک بگذارند.
  • دوستان می توانند با خود شام سرد همراه بیاورند( با توجه به اینکه در محل کانون امکان گرم کردن غذا وجود ندارد) یا می تواننددر محل کانون، از تهیه غذای پردیس شام خود را تهیه فرمایند(چلوکباب ۱۰ دلار، جوجه کباب ۱۲ دلار و ساندویچ کباب یا جوجه ۵ دلار)
  • این هفته عکس‌هایی که در برنامه جشن نوروز گرفته شده نیز برای عزیزانی که مایل هستند عکس‌هایشان را داشته باشند آورده خواهد شد و دوستان می توانند عکسهای خود را انتخاب کنند تا برایشان ارسال شود.

منتظر حضور دوستان در کانون فرهنگی نور هستیم.

 

گیم نایت شنبه ۲۹ آوریل

با سلام

همانطور که اطلاع دارید کانون فرهنگی نور سعی دارد که در هر آخر هفته برای شما عزیزان برنامه داشته باشد. شنبه ۲۹ آوریل از ساعت ۱۸الی ۲۱برنامه گیم نایت شامل پینگ پنگ، فوتبال دستی و .... برای عزیزان تدارک دیده شده است.

ذکر چند نکته مهم:

  • به دوستان توصیه میشود د ر صورت امکان با خود بازیهای دور همی مانند Dixit ویا وسایل بازی کامپیوتری مانند (XBOX)وPlay Station همراه بیاورند و با دیگر عزیزان به اشتراک بگذارند.
  • دوستان می توانند با خود شام سرد همراه بیاورند( با توجه به اینکه در محل کانون امکان گرم کردن غذا وجود ندارد) یا می تواننددر محل کانون، از تهیه غذای پردیس شام خود را تهیه فرمایند(چلوکباب ۱۰ دلار، جوجه کباب ۱۲ دلار و ساندویچ کباب یا جوجه ۵ دلار)

منتظر حضور دوستان در کانون فرهنگی نور هستیم.

 

مقالات دیگر...

 

پیوستن به خبرنامه