سخنران محرم حجت الاسلام مسعود عالی 

سخنران روز عاشورا حجت الاسلام ناصر رفیعی  

برنامه کامل شب اول سخنرانی شب اول حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب اول حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب دوم سخنرانی شب دوم حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب دوم حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب سوم سخنرانی شب سوم حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب سوم حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب چهارم سخنرانی شب چهارم حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب چهارم حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب پنجم سخنرانی شب پنجم حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب پنجم حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب ششم سخنرانی شب ششم حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب ششم حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب هفتم سخنرانی شب هفتم حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب هفتم حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب هشتم سخنرانی شب هشتم حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب هشتم حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب نهم تاسوعای حسینی سخنرانی شب نهم تاسوعای حسینی حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب نهم تاسوعای حسینی حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب دهم عاشورای حسینی سخنرانی شب دهم عاشورای حسینی حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب دهم عاشورای حسینی حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل روز عاشورای حسینی سخنرانی روز عاشورا حجت الاسلام ناصر رفیعی روضه ظهر عاشورا حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب یازدهم شام غریبان سخنرانی شب یازدهم شام غریبان حسینی حجت الاسلام مسعود عالی روضه شب یازدهم شام غریبان حاج سید مهدی میرداماد
برنامه کامل شب دوازدهم شب شهادت امام سجاد و شب سوم شهادت سیدالشهدا سخنرانی شب دوازدهم حجت الاسلام مسعود عالی  

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
Weekly Program