سفر تفریحی به جشنواره لاله ها

بنام خدا

گزارش سفر تفریحی به شهر اتاوا و بازدید از جشنواره لاله ها

نخستین برنامه تفریحی کانون فرهنگی نور برای بازدید از مکانهای دیدنی شهر اتاوا و شرکت در جشنواره لاله ها که همه ساله در آن شهر برگزار می گردد، در روز شنبه 12 ماه می سال 2012 صورت گرفت.

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

پیوستن به خبرنامه